Poznaj naszą

OFERTĘ

Szeroki zakres usług dla Twojej wygody.
Pomożemy Ci kompleksowo zarządzać nieruchomościami!

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Nasza oferta obejmuje obsługę administracyjną, księgową oraz techniczną.

Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej.

Zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów obiektu.

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty.

Zawieranie umów z dostawcami mediów.

Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców.

Reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej.

Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali.

Dokonywanie bieżącej konserwacji i napraw.

Usuwanie awarii oraz jej skutków na nieruchomości wspólnej.

Nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje, dokonywanie odbiorów prac z udziałem inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Wspólnoty.

Zapewnienie konserwacji urządzeń małej architektury, placów zabaw oraz pielęgnacji trawników, żywopłotów i drzewostanu.

Zawieranie umów ubezpieczenia części wspólnej budynków (negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych), zgłaszanie szkód i egzekwowanie odszkodowań od ubezpieczyciela.

Opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali.

Przygotowanie, organizacja i prowadzenie zebrań dla członków Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji.

Przygotowywanie sprawozdania finansowego.

Otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty.

Prowadzenie kontroli regularności dokonywania wpłat.

Reprezentacja ogółu właścicieli przed sądami, windykacja należnych opłat od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.

Koordynowanie rozliczania kosztów jednostkowych mediów na poszczególne lokale.

Kontrola pracy gospodarza domu, czystości w budynku i terenu wokół niego.

Kadra Profesjonalistów

Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana kadra posiadająca niezbędne umiejętności, są to licencjonowani zarządcy nieruchomości oraz administratorzy, kadry techniczne oraz służby pomocnicze.

Najważniejsze w naszej pracy jest zaufanie i satysfakcja naszych Klientów. Potwierdzeniem naszego profesjonalizmu i wysokiej jakości usług może być fakt, iż z większością naszych klientów współpracujemy długoterminowo.